„Lietuva – pasaulio sąmoningumo sostinė“: skamba labiau kaip utopija, ar vis tik kaip reali galimybė Lietuvai, šiandieninio pasaulio kontekste? Tokiu šūkiu savo sekėjus pasitinka lietuvio Roko sukurtas projektas „1003 Evolution“, vienijantis sąmoningu gyvenimo būdu besidominčius žmones. Iniciatyva apjungia Lietuvoje gerai žinomus lektorius, dvasinius Mokytojus, šviesuolius ir visus, norinčius gyventi kiek kitaip: darniai, sąmoningai, su meile, kasdieniu džiaugsmu bei ramybe širdyje.

Bet apie viską nuo pradžių! Savo įžvalgomis, sukaupta patirtimi ir įkvėpimu kurti dalinasi „1003 Evolution“ iniciatyvos pradininkas Rokas Ručinskas.

Rokai, pakalbėkime apie tavo sumanytą iniciatyvą „1003 Evolution“. Apie ką šis projektas ir jo pavadinimas?

Skaičių 1003, esantį pavadinime, padiktavo data – spalio trečioji diena. Tai įvyko prieš daugiau nei penkerius metus, kuomet ir gimė ši idėja. Taip pat, 10:03 yra paros laikas – šia iniciatyva siekiame, kad būtent šiuo laiku, ryte, visi masiškai padarytume pauzę: sustotume, susitelktume į save, į savo vidų, pajaustume, kas esame, kaip jaučiamės, kokiame jausme dabar gyvename, ko norime. Savo logotipe skaičiaus viduryje esančius nulius pavertėme į begalybę, begalybės ženklą, į absoliutą. Viena begalybės pusė simbolizuoja materiją, kita – dvasią. Begalybė graži tuo, kad šias puses apjungia, atsiranda balansas tarp materijos ir dvasios. Skaičiai 1 ir 3 taip pat šį tą simbolizuoja: skaičius 1 reiškia, kad visuomet pradedame nuo savęs, įkvepiame kitus savo pavyzdžiu, o skaičius 3 reiškia dalinimąsi. Visai kaip filme „Pay it Forward“ (liet. „Sėkmė avansu“), kurio idėja – pasidalinti su trimis žmonėmis: šie pasidalins su dar trimis, kiekvienas šių – su dar trimis, ir taip pamažu mezgasi visas gražus dalijimosi tinklas.

Dar vienas įdomus dalykas, užkoduotas pavadinimo skaičiuje 1003 – tai būtybės nušvitimo dažnis, į kurį mes, kaip žmonės, galime judėti, jei tik evoliucionuojame (pagal mokslininko S. Hawking‘o lentelę). Taigi mes, kaip iniciatyva, šiuo keliu dabar ir keliaujame, kviečiame prisijungti, kartu keliauti ir kitus.

Minėjai, kad prieš keletą metų, spalio trečią dieną, gimė konkreti idėja. Kokia tai buvo idėja? Kokia buvo jos forma?

Buvo taip, kad tuo metu dirbau kompanijoje, kurios veiklos principai, plėtra ir augimas buvo orientuoti į saviugdą, tobulėjimą, mokymąsi, o sklaida vyko būtent mano jau minėtu dalijimosi principu –  „vienas trims“ ir taip toliau. Tai iš esmės turi vykti per santykio kūrimą, santykį, ryšį su žmonėmis, lyderystės puoselėjimą, auginimą. Dar dirbdamas tuometiniame darbe suvokiau, kad tokiu principu galima užsidirbti nemažai kapitalo, tuo metu buvau orientuotas į finansinę perspektyvą, akyse „žibėjo doleriukai“ (juokiasi). Vėliau, pačiam aktyviai tobulėjant, mokantis, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, festivaliuose, konferencijose atėjo stiprus suvokimas: juk visa tai, ką veikiame šioje Žemėje, yra visai ne apie pinigus, kaip tikslą! Tuometinėje kompanijoje nebemačiau vizijos, kuri mane įkvėptų, vardan ko man būtų prasminga toliau veikti, daryti, kviesti, įtraukinėti žmones į tuometinę idėją, iniciatyvą – teko išeiti ir prasmę susikurti pačiam.

Tad pradėjau stipriai svajoti: stebėjau, kas vyksta pasaulyje, susižavėjau Ž. Fresko „sąmoningumo miestais“, atradau ir kitų, naujų idėjų, kurios man atrodė prasmingos, vertos darbo, pastangų, tobulėjimo. Taip pamažu išsigrynino ir „1003 Evolution“ idėja bei visa iniciatyva.

Dabar, kai ši iniciatyva jau yra įgavusi tam tikrą pagreitį: kaip sekasi realizuoti seniai gimusią idėją? Kas vyksta viso „1003 Evolution“ projekto kontekste šiandien?

Prisimenant mano minėtą sklaidos principą ir kalbant paprastai, pirmiausia pradedu nuo savęs: dirbu su savimi ir tuo darbu, savo pavyzdžiu, stengiuosi įkvėpti kitus. Esant poreikiui dalinuosi savo patirtimi, įžvalgomis, nueitu keliu. Kalbant apie tai, kas matoma sociume, kas savaitę vyksta nemokami sąmoningumą ugdantys online pokalbiai su mūsų šalies Mokytojais, lektoriais, treneriais, koučeriais – su didžiąją dauguma šių žmonių jau anksčiau esu vienaip ar kitaip susidūręs lankytuose mokymuose, bendruose darbuose, renginiuose, savanorystėse ir pan.

Šiandien vienas šalia kito ryškiai eina du procesai: kuriame skaitmeninę platformą, kurioje žmonės vienoje vietoje galėtų rasti viską, kas reikalinga saviugdai (renginiai, seminarai, konferencijos, stovyklos ir pan.), ir ruošiame sąmoningumo centrą, fizinę vietą, kurioje žmonės galės praleisti laiką, įsigyti ekologiško maisto, kitokių kokybiškų prekių ir paslaugų, ras probiotinio maisto virtuvę. Šis centras planuojamas Vilniuje.

Kalbėdamas ir pristatydamas „1003 Evolution“ vartoji daugiskaitą „mes“: ar jau susiformavo ir žmonių, kuriančių šią iniciatyvą, bendruomenė?

Sakydamas „mes“ turiu omenyje žmonių komandą, kasdien aktyviai dirbančią ties fizinio centro įkūrimu, taip pat žmones, prisidedančius prie skaitmeninės platformos kūrimo. Taip pat, šiandien galiu suskaičiuoti 36 buvusio „Satori“ klubo vyrus, patikėjusius šia idėja, prisidėjusius finansiškai startiniame taške, tapusius vadinamaisiais sąmoningėjančiais vartotojais – tai viena rolių, kaip galima savo indėliu paremti visos iniciatyvos veiklą. Žinoma, sakydamas „mes“ įskaičiuoju ir įvairius mokytojus, lektorius, trenerius ir visus, dalyvavusius pokalbiuose, savo palaikymu bei energija prisidedančius prie „1003 Evolution“ iniciatyvos sklaidos.

Tad bendroji viso „1003 Evolution“ projekto vizija yra pasiekti kuo daugiau Lietuvos žmonių ir tapti masiniu sąmoningumo judėjimu Lietuvoje, tiesa?

„1003 Evolution“ ne veltui esu linkęs vadinti ne projektu, bet iniciatyva – suteikiame visas įmanomas galimybes ją atrasti visiems, kuriems tokia iniciatyva yra reikalinga, prasminga. Kita vertus, šios iniciatyvos intencija – kad apie ją sužinotų visi. Vien todėl, kad žmonės pamatytų, kur link mes einame, vardan ko darome tai, ką darome, ką norime įgyvendinti, kas mums atrodo prasminga. Ir tuomet, jei žmonėms atrodys, kad jiems pakeliui – laukiame kiekvieno prisijungiant, pastiprinant ir tampant iniciatyvos dalimi.

Svarbu paminėti, kad nors pats ir esu „1003 Evolution“ pradininkas, tačiau tai nieko nereiškia. Ši iniciatyva yra visų – ji skirta visiems, kuriems tai rezonuoja šiame gyvenimo etape.

Ir vis tik, tikriausiai norisi suburti žmones iniciatyvai?

Įkvėpti, labiau įkvėpti. Žinoma, galima sakyti, jog norisi burti žmones į sąmoningas bendruomenes, kalbant apie tvarumą, apie kokį aš pats svajoju ir kokio linkiu mums, bet kolkas dar matomos tik to užuomazgos. Tačiau augame, stiprėjame, po truputį mokomės – iš savo klaidų ir iš gyvenimo.

Rokai, o apie kokį tvarumą pats svajoji ir kokio linki šiai iniciatyvai?

Pavyzdžiu imant pastarųjų 3-4 metų savo patirtis, kiek man teko dalyvauti įvairiose bendruomenių veiklose, pabūti jose „iš vidaus“, pamatyti visą vidinę virtuvę, šiame etape esu priėjęs išvadų, kad bet koks tvarumas turėtų būti paremtas Maslow poreikių piramidės principu: pirmiausiai, kurdami bendruomenę, turime vieni kitiems padėti, vieni kitus pastiprinti – tam, kad būtų užtikrinti fiziniai, „buitiniai“ poreikiai: materialus gerbūvis, finansai, sveikata, mityba, šeima, santykiai ir taip toliau. Tik vėliau seka kūryba – idėjiniai dalykai, kuriuos kuriame, kuriais jau galima dalintis su kitais.

Galiu paminėti savo klaidą, ar, tiksliau, pamoką, kurią išmokau vos pradėjęs inicijuoti šią veiklą. Pačioje pradžioje kalbėdavau tik apie moralinius, aukštus, gražius dalykus: apie viziją, svajonę, mūsų visų vienybę ir panašiai. Tai palietė labai mažai žmonių, vos kruopelytę. Iš vienos pusės – labai gerai, nes susiformavo stiprus vertybinis branduolys: iš pat pradžių prisijungė tie žmonės, kuriems svarbi ši vizija, visa sąmoningumo idėja. Tačiau norint apjungti žmonių mases, reikalinga kalbėti apie tai, kas jiems šiuo metu yra svarbu ir aktualu – pirmiausia, paprasti, žemiški dalykai. Todėl dabar kiek persijungėme ir transliuojame ne tiek pačią iniciatyvą, kiek socialinį verslą, vedantį į sąmoningumą, į kokybę, į tvarumą, į darną, į ekologiją ir panašius vertybinius principus.

O kaip savo pokalbių laidoms atrenki mokytojus, kokius pašnekovus kvieti? Minėjai, kad tai yra žmonės, su kuriais pačiam teko susidurti, vienu ar kitu gyvenimo etapu. Tačiau tikriausiai tai nėra visi, su kuriais esi susidūręs? Ką tau pačiam įdomu kalbinti?

Iki šiol didžioji dalis mano pašnekovų (tikrai ne visi) buvo žmonės, su kuriais turėjau vienokį ar kitokį santykį, ryšį. Pamenu, kad pirmasis mano pašnekovas buvo Tomas Gudėnas, dar kartą labai dėkoju jam, jei skaitys šį straipsnį (šypsosi). Buvo smagu šiuos live pokalbius pradėti nuo pažįstamų žmonių – juk man pačiam tai buvo visiškai nauja patirtis, jaučiau didžiulį bendraminčių palaikymą, turėjau erdvės klysti.

Šiuo metu turiu netrumpą sąrašą žmonių, su kuriais dar tik ketinu pasikalbėti – tai pašnekovai, kuriuos jaučiu, jog galiu rekomenduoti kitiems. Norisi kurti vertę klausytojams, kalbinant tuos, kurie dalinasi ne tik iš žinių lygmens, bet gali perduoti ir patirtį – tai man svarbiausiais kriterijus.

Buvo pokalbių, kuriuose buvo sunku man pačiam – jaučiau, kad „nepataikiau“, pokalbis tiesiog nerezonavo. Tačiau didžioji dauguma pokalbių buvo tokie, kad jaučiau tiesiog wow efektą.

Atsakant į klausimą, kas man pačiam įdomu, įdomiausias dalykas man yra tiesiog sekti pokalbį, pašnekovą, leisti pokalbiui vystytis, užčiuopti gerą idėją ir atidaryti tą skrynelę, pažiūrėti, kas joje slypi giliau, praplėsti tiek savo, tiek klausytojų matymo, suvokimo lauką.

Rokai, kaip pats suvoki sąmoningumą ir sąmoningus žmones, kokie jie?

Mano požiūriu, pilnai sąmoningų žmonių šioje Žemėje vaikšto vienetai – nežinau, ar esu tokių sutikęs, ir ar kada nors sutiksiu (šypsosi). Visiškai sąmoningas žmogus – tai nušvitęs žmogus, lyg išbaigtas sąmonės efektas. Todėl man artimesnis terminas yra „sąmoningėjantys žmonės“ – tai žmonės, einantys sąmoningumo keliu, besimokantys, nuolat plečiantys savo suvokimo lauką – esantys nesibaigiančiame sąmonės augimo ir vystymo procese.

O kalbant apie Lietuvą, „1003 Evolution“ iniciatyvos kontekste: kokia turėtų būti mūsų šalis, jei norėtų vadintis pasaulio sąmoningumo sostine?

Utopinis kriterijus tikriausiai būtų toks: pasaulio sąmoningumo sostinė – tai šalis, kurioje didžioji žmonių dalis, sakykime, daugiau nei 50 procentų, eina saviugdos keliu. Tai žmonės, visuomenė, kuri savo noru mokosi, auga, tobulėja, progresuoja, dirba su savimi. Bet vis tik šis skambus posakis ir visa idėjos esmė yra apie tai, kad žmonės vienaip ar kitaip rinktųsi saviugdą – kreiptų dėmesį į sąmoningą gyvenimą, o ne veiktų ir gyventų automatiniu režimu.

Rokai, ko palinkėtum skaitytojams ir visiems, norintiems eiti sąmoningumo keliu?

Į galvą kaip tik atėjo tokia frazė iš dainos: „Daugiausiai drąsos reikia ne mirt, o gyvent.“ To ir linkiu sau ir visiems kitiems – leisti sau gyventi! Leisti sau numirti ir pradėti iš tiesų gyventi.

Ačiū už pokalbį!

Daugiau apie iniciatyvą „1003 Evolution“:

www.1003.lt

https://www.facebook.com/1003.lt 

Kalbino Miglė Kačinskaitė

Jei jums patinka mūsų straipsniai, prašau paremkite mus. Ačiū!