Išsikrausčiau į atokią šeštą Londono zoną. Apsigyvenau buvusiame senelių pensione. Mane kiekviename žingsnyje ėmė smelkti laikinumo kvapas. Ėmiau pastebėti senus žmones, laidojimo vitrinas… Gal todėl, jog tuomet jau pati savęs rimtai klausiau – kodėl viduje taip tuščia ir kodėl tos tuštumos nepavyksta užpildyti?

Kas yra laikas ir laikinumas? Kas yra amžinybė? Kam aš gyvenu ant šios žemės? Kas ir kur yra Dievas?

Penktaisiais savo gyvenimo Londone metais Dovilė Gudačiauskaitė jautėsi pavargusi. Aplinkiniams atrodė, jog jaunos dizainerės gyvenimas klostosi neblogai. Lietuvoje ji kūrė išskirtines drabužių kolekcijas. Išvykusi į Londoną greitai gavo darbą prabangioje drabužių parduotuvėje. Laisvalaikiu ji toliau kūrė drabužius. Tačiau giliai širdyje suprato, kad ieškoti prasmės reikia kitur.  
– Papasakok, kas Tave paskatino visiškai pakeisti gyvenimą.  

– Man visuomet buvo labai svarbūs santykiai su žmonėmis. Sakydavau, kad žmonės man yra kaip dovanos. Turėjau daugybę draugų, su kuriais ir linksmindavomės, ir tyrinėdavome gyvenimo ir prasmės klausimus. Kai atsikrausčiau į savo naują nuomojamą butą, įvyko mano įkurtuvės. Vėliau išgirdau, kad tai buvo „geriausias vasaros tūsas“. Ten buvo didelis sodas, mes kepėme maistą ir linksminomės. Buvo ir alkoholio.

Štai tada Dievas man davė malonę pamatyti save iš šalies, lyg atsitraukus. Pamačiau save, geriančią degtinę ir užsigeriančią romu su kola. Išgirdau iš šalies savo juoką.  Tai buvo visai ne juokas, bet iš skausmo kylantis pagalbos šauksmas.

Labai aiškiai supratau, kad jeigu aš toliau klimpsiu į tą liūną gilyn, tai niekas manęs neištrauks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po šio mano pamatymo vakarėlis tęsėsi iki penkių ryto. Suguldžiau miegoti svečius. O ryte atsikėlusi visiems pasakiau: „Nuo šiandien nerūkau ir negeriu“. Šie mano žodžiai draugus prajuokino. Aš juk nuo dvidešimties, jau dvylika metų rūkiau beveik po pakelį per dieną.

– Daugelis žmonių taip nusprendžia, bet neužtenka ryžto tai padaryti. Iš kur turėjai jėgų?

– Ėmiau daug laiko leisti vienumoje. Akistatoje su savimi, kuri man nebuvo lengva. Bet jaučiau, kad turiu tai praeiti. Daug vaikščiodavau Temzės krantinėmis, net sakydavau, kad ši upė yra mano jūra. Eidavau klausytis klasikinės muzikos koncertų. Mano pasivaikščiojimų kelyje buvo „British Film Institute“. Dažnai ten užėjusi žiūrėdavau tą filmą, kurį tuo metu rodydavo.

Išgyvendama sunkumus, prisiminiau bažnyčią. Žinojau, kad Rytų Londone yra Šventojo Kazimiero bažnyčia, kurioje vyksta pamaldos lietuvių kalba. Vieną sekmadienį nuvykau ir po Šventųjų Mišių tapo šiek tiek lengviau. Tarsi nuėmė kažkiek skausmo ir galėjau ištverti darbo savaitę.  

Paskui pradėjau važiuoti į bažnyčią vakarais, kai tik pavykdavo. Per kunigo lūpas pirmąsyk išgirdau Dievo žodį. Iš tiesų išgirdau. Namuose irgi ėmiau melstis – užsidegdavau žvakę ir kartodavau „Tėve mūsų“. Per internetą ėmiau klausytis „Marijos radijo“ ir kartais išgirsdavau man labai svarbių pokalbių.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieną vakarą atsisėdau prie mažo staliuko netoli lango. Užsidegiau žvakę. Meldžiausi ir jaučiau, kaip malda mane veda. Staiga apsipyliau ašaromis, pajutusi begalinę Dievo meilę. Prapuolė bet kokia baimė. Tai buvo dėkingumo ašaros. Suvokiau, kad pati buvau save įkalinusi. Visą naktį verkusi ir šviesos spindulius gerdama, supratau, kad kitą rytą jau nebūsiu tokia pati.

– Kaip tada nusprendei išvykti į Indiją?

– Jaučiau, kad reikia atsitraukti nuo aplinkos, kurioje esu. Man buvo ne taip svarbu, ar tai Indija, ar Australija, ar Tailandas. Iš darbo manęs neišleido, bet aš labai ramiai pasakiau, kad išeinu.

Dešimtį dienų praleidau tylos atsiskyrime budistų vienuolyne Tailande. Štai tada pirmąsyk suvokiau, kad išoriškai galima tylėti, bet viduje vis dar bus triukšmas. Jeigu pasaulyje gali nejučia kaltinti kitus, tai ten labai aiškiai supranti, kad tas kaltintojas yra viduje.

Dar turėjau kelionės bilietus į Indiją. Nuvykau į vieną ašramą. Tačiau ten apsistoti buvo per brangu. Apsiverkiau registratūroje ir vienas ten dirbęs žmogus nebrangiai išnuomojo kambarį savo name. Kiekviename žingsnyje jaučiau Dievo malonę. Juk Indijos chaose akivaizdu – nuo tavęs niekas nepriklauso.

Paskutinę kelionės dieną mane apvogė. Pavogė ne tik pinigus, bet ir visos kelionės dienoraštį bei fotoaparatą su visomis nuotraukomis. Įdomus dalykas – tos dienos išvakarėse, nežinia kodėl, kitur įsidėjau pasą. Taigi turėjau dokumentą, su kuriuo galėjau grįžti į Lietuvą.

Vagystė įvyko per meditaciją septintą ryto. Paskui sekė įdomi diena. Baltai apsirengę dvasiniai mokytojai mane nuvežė į policiją. Ten pamačiau grėsmingai atrodantį pareigūną, šalia kurio buvo išrikiuoti įtariamieji nuleistomis galvomis. Prie sienos buvo sustatyti didžiuliai šaunamieji ginklai. Vaizdas kaip filme. Paskui erdvė pasikeitė – apgailestaudami dėl vagystės, indai nusivežė į restoraną. Prietema, žvakių šviesa, muzika, brangus maistas – tai buvo gražus poelgis. Vėliau jie dar man padovanojo užtektinai pinigų.

– Kaip jauteisi sugrįžusi į Lietuvą?

– Pamilau Vilnių ir labai aiškiai supratau, kad tai yra mano namai. Buvo pavasaris. Balandžio mėnuo. Viena vaikščiojau po senamiestį. Taip gražiai leidosi saulė. Ir staiga ant manęs kaip šilumos ir meilės skara nusileido. Suvokiau, kad aš tiek daug bastausi po pasaulį ieškodama namų. Suvokiau, kad namai – tai ne vieta, o būsena, kai esu taikoje su savimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modesto Ežerskio fotografija

Lietuvoje ketinau mėnesį pailsėti ir vėl vykti į Londoną. Turėjau skolų ir žinojau, kad teks padirbėti. Tačiau išvykau iš Vilniaus žinodama, kad sugrįšiu.

Taip jau nutiko, kad Londone prabuvau tik du mėnesius. Stengiausi sau įteigti: „Turiu išbūti iki pavasario, tada jau pakankamai būsiu užsidirbusi“. Tačiau tada atėjo suvokimas, kad gyventi turiu čia ir dabar. Šių metų liepą jau suėjo šešeri metai, kai esu Lietuvoje.

– Ką veikei grįžusi?

– Ėmiau studijuoti magistrantūrą Vilniaus dailės akademijoje. „Mados infekcijos“ festivalyje pristačiau savo drabužių kolekciją. Rūbai buvo labai spalvoti, per juos išreiškiau vaikystės nuotaiką. Tai buvo ir grįžimo namo simbolis.

Fotografijоs iš renginio „Mados infekcija“

Fotografija iš renginio „Mados infekcija“
Mokydamasi akademijoje gyvenau senamiestyje esančiame bendrabutyje. Visai šalia – Dievo Gailestingumo šventovė. Užeidavau į ją pasimelsti. Vėliau man atsivėrė, kad net mano vardas ir pavardė yra DG – Dievo Gailestingumas. Ši šventovė iki šiol man labai svarbi – joje semiuosi gyvybės ir jėgų. Čia ir dieną, ir naktį galiu susitikti su Jėzumi.

Dievo Gailestingumo šventovė atidaryta visą parą ir joje vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Tai yra tarsi buvimas Dievo akivaizdoje.

Daug skaičiau apie šventųjų gyvenimus ir bendravau su tikinčiaisiais. Kilo didelis noras nuvažiuoti į kokį nors vienuolyną. Taip atradau Paparčiuose esantį kontempliatyvų Betliejaus seserų vienuolyną. Įsimylėjau ten esantį grožį.  Buvo stebuklas, kad vasarą, kai yra daug svečių, jos mane priėmė net dviems savaitėms.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienuolyne siuvinėjau kostiumą. Tai buvo mano magistrinis darbas. Kostiumas – kaip metafora, simbolizuojanti ne kuno, o sielos šilumą. Suvedžiau tris dalykus – Tėvynę, Tėvą ir Dievą. Juk santykis su Tėvu labai svarbus – jei jis prastas, tada nėra pamato ir griūna visa kita. Tačiau, kai atsiranda Dievas, jis viską sudeda į vietas. Surenka visus mano kaulus ir prikelia mane iš naujo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademiją baigiau sėkmingai ir už savo magistrinį darbą net gavau premiją. Tačiau tada vėl buvo neaišku, ką gyvenime turėčiau veikti. Troškau tik Dievo artumo. Pradėjau kelti klausimą apie vienuolės pašaukimą. Netgi pagyvenau klauzūroje kartu su Dievo Gailestingumo sesėmis. Paskui nusprendžiau „dykumos“ metus pratęsti atokiau nuo miesto, tyloje. Tapau Betliejaus seserų pagalbininke. Manęs sesės paprašė gaminti valgį svečiams ir tai buvo didžiulė dovana.

– Kodėl buvimą tylos vienuolyne vadini dykuma?

– Praleidau ten patį tamsiausią metą – Adventą ir Gavėnią. Dažnai tamsą mačiau ir savo dvasioje. Man labai reikėjo atgailos. Prirašiau ištisus dienoraščio lapus malda: „Viešpatie Jėzau Kristau, pasigailėk manęs, nusidėjėlės“.

Dienos man atrodė labai trumpos. Gal todėl, kad greitai sutemdavo… Atsimenu – tik pagamindavau valgį, sutvarkydavau virtuvėlę, šiek tiek pasivaikščiodavau ir jau temsta.

Jaučiausi banguojama – kaip jūroje. Kartais užeidavo didelis sunkumas, o kartais jaučiausi myluojama ir lepinama. Pripažįstu – nebuvau visiškai atsiskyrusi nuo pasaulio. Rašiau daug laiškų – ir popierinių, ir elektroninių. Norėjau dalintis tuo, ką patiriu. O patirčių buvo labai daug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paparčiuose supratau, kaip labai myliu žmones ir bendravimą. Jei sesutė paprašydavo kur nors palydėti svečią ar ką nors paaiškinti, būdavau pati laimingiausia. Suvokiau, kokia dovana yra gyventi paprastą gyvenimą. Netgi mąstydavau – ar galėčiau taip ir praleisti visą gyvenimą gamindama valgį, plaudama indus ir šluodama grindis? Juk nuostabu, kai paprasti darbai teikia džiaugsmą.

– Buvai nusprendusi, kiek laiko praleisi vienuolyne?

– Sesės man siūlė pasilikti devynis mėnesius. Tai simboliška, nes tiek laiko gimdoje būna vaikas. Tačiau panašu, kad „kūdikis“ subrendo anksčiau, vienuolyne išbuvau tik pusę metų.

Po kelių mėnesių tylos kartą nusprendžiau paklausyti muzikos. Susiradau internete Šventosios Hildegardos Bingenietės „Vienuolikos tūkstančių mergelių giesmes Šventajai Uršulei“. Ir staiga susidėjo kūrybinis vaizdinys.

Didelė apleista bažnyčia, joje choras gieda ir baltai aprengtos mergelės eina. Daug baltų balandžių. Ėmiau svajoti: „O jei galėčiau sukurti kolekciją baltų, taurių rūbų ir aprengti jais mergeles?“ Šie rūbai galėtų būti lyg ne iš šio pasaulio, o kartu ir labai modernūs. Jie skleistų žinią apie žmogaus šventumą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik vėliau radau, kad Šventoji Uršulė yra jaunų mergaičių – gimnazisčių ir jų mokytojų globėja. Taip viskas man susivedė. Tapo aišku, kad per profesiją galiu kalbėti iš gelmės. Galiu pasaulyje daryti labai paprastus dalykus ir kartu suteikti jiems nepaprastą prasmę.
Dovilė Gudačiauskaitė tvirtina, jog jos istorijai neturėtume „pripaišyti“ laimingos pabaigos. Gyvenimas – toks pats, kaip ir anksčiau. Tačiau jame atsirado tikslas ir prasmė. Atsirado tikėjimas, o su juo – ramybė ir aiškumas. Dizainerės studijos sieną puošia frazė iš Biblijos: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais?“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorė Ginta GAIVENYTĖ

Fotografijos iš asmeninio Dovilės albumo.

Viskas prasidėjo nuo tylos ir Paparčių Vandens. Toji tyla skambėjo, o vanduo turėjo saldų skonį. Dar ten buvo daug baltos spalvos. Daug sniego. Baltos medvilnės ir vilnos, šnarančios.  Aš buvau netikra eremitė. Netikra, nes su mobiliaku. Kartą prisiminiau muziką. Nebuvau jos pamiršus, bet tąsyk prisiminiau. Ir paklausiau tokio kūrinio: “Vienuolikos tūkstančių mergelių giesmės šventajai Uršulei” (Hildegard von Bingen). Nuo to laiko visos mergelės neduoda man ramybės. O aš neduodu ramybės aplinkiniams, dėl keisto ir neaiškaus, jau beveik mistiniu tapusiu projekto! Gal man ir nereikia žinot, svarbu, kad vienas po kito atsiranda ir prisijungia žmonės, kurie irgi nežino! Apie visas legendas ir nelegendas po lašelį (o gal kartais ir po kibirėlį) šiame puslapy.

https://www.facebook.com/11000virgins/

Jei jums patinka mūsų straipsniai, prašau paremkite mus. Ačiū!