Sveiki Violeta, jus pažįstame iš užrašytų knygų „Savęs ir Visatos pažinimo link“ bei „7 sąmonės augimo ciklai“, taip pat žinome, jog buvote sąmonėjimą ugdančios mokyklos „Prigimtinės Tiesos pažinimas“ bendraautorė, o dabar vykdote projektą „Būties kūryba“. Greičiausiai būtų galima pasakyti, kad visi šie projektai augino jus kaip žmogų. Galbūt galite pasidalinti, kaip jūs pati, kaip žmogus, keitėtės vykdant šiuos projektus? Kaip kito jūsų gyvensena ir aplinka?

Sveiki, mieli skaitytojai. Kiekvienas gyvenimo etapas yra savaip žavus ir kiekvienas mane ugdo ir keičia. Užrašant Pakylėtųjų Valdovų laiškus, aš pirmą kartą prisiliečiau prie galimybės bendradarbiauti su subtiliuoju pasauliu.

Man buvo keista, nedrąsu, kėlė daug abejonių kaip tai vyksta, nors vyko. Bet per keletą metų tai tapo kasdienybė ir nuolatinė pagalba saviugdoje. Pakylėtieji Valdovai buvo tie, kurie nuolat ragindavo pažinti save, veikti ir keistis. Eiti į gilesnį savęs suvokimą. Vėliau jau užsirašė „7 sąmonės augimo ciklai“, kurie atvėrė daug žinių apie žmogų kaip sąmonę ir apie Visatos dėsnius, kurie įtakoja žmogaus gyvenimą. Labai patikdavo pats kūrybinis procesas, kai kas kart įdomu paskaityti tai, ką prieš tai pats užsirašai. Visi tekstai mane labai stiprinio, suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, paskatino išeiti iš valdiško darbo ir pilnumoje pasinerti į gyvenimą, kuriame susilieja du pasauliai: regimas ir neregimas. Reikėjo priprasti prie to, kad daugiau veiksmo buvo ne išoriniame gyvenime, o vidiniame pasaulyje. Man tai buvo visiškai nepažįstamas pasaulis ir nepakartojama patirtis. Kas kart stebėjau save ar tikrai žinios ateinančios iš subtilaus pasaulio yra pritaikomos realybėje, ar tikrai žmoguje slypi gebėjimai ir galios, kurios labai padeda susitvarkyti savo kasdienį gyvenimą. Ir kaskart nustebdavau, kad juo labiau susitelki į savo vidinį pasaulį, juo sėkmingiau skleidžiasi žemiškasis gyvenimas. Ne tik keičiasi charakteris, elgsena, bet ir situacijos spręsdavosi paprasčiau, lengviau, sėkmingiau.

Supratau, jeigu tikslingai gyvensi savo gyvenimą, tai neregimasis pasaulis tau tikrai padės. Tik kas kart reikia turėti drąsos daryti tai į ką tave veda. Jeigu drąsos nebus ir netikėsi, tai ir ta sėkmė neaplankys ir naujų tave ugdančių patirčių nebus.

Man asmeniškai buvo iššūkis kurti sąmonėjimą skatinančią mokyklą. Nors buvo gauta visa informacija iš subtilaus pasaulio kaip tai daryti, kokias temas dėstyti, vis tiek pats faktas, kad tai mokykla ir reikia suburti bendruomenę į mokyklą, buvo netikėtas gyvenimo posūkis. Begalinis susitelkimas, disciplina, nuolatinis susikaupimas, suvokiant naujas tiesas, kasdieniai procesai vedant pamokas. Tai mane labai pakeitė. Jei bendravimas su subtiliuoju pasauliu užrašant knygas, būdavo tarsi hobis, tarsi tiki, tarsi ne, tai įsiliejus į mokyklos projektą, aiškiai suvokiau, kad tai jau tikėjimas kitokiu gyvenimu ir buvimas jame šimtu procentu. Nebelieka taip, kad tikiu sekmadieniais, o visą savaitę gyvenu kaip išeina. Teko nuolat stebėti save, tikėti tiesomis, kurias išsakydavai pamokose ir gyventi pagal jas. Nes jeigu sakydavau, kad tai per drąsu ir gali realybėje nepasisekti, tai subtilieji mokytojai atsakydavo, kad tada neturi teisės mokyti kitų. Ir taip mokykla padėjo sustiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą Kūrėju. Tai, labai pakeitė mano žemišką gyvenimą. Ne vien disciplina ir susitelkimas į saviugdos procesus, bet ir mano vyras apsisprendė keisti savo žemiškus darbus ir prisidėjo prie žinių įsisavinimo.  Mokykla padėjo mums apsijungti į bendrus projektus, šeimos gyvenimas labai pagerėjo, nes kartu galime praleisti daug laiko ir smagiausia, kad kartu diskutuojame, kartu medituojame, kartu kuriame savo dieną.

„Būties kūrybos“ projektas dar labiau, mus kaip šeimą, suartino ir tik to artumo dėka, buvo galima kurti projektą, kuris reikalauja labai daug vidinės jėgos. Be palaikymo, be pagalbos kasdienybėje, ir be artimo žmogaus buvimo šalia, būtų be galo sudėtinga išlaikyti visus vykstančius vidinius procesus. Nes šis projektas, tai ne vien žinių perdavimas, tai gyvenimo elgsenos pokytis, tai fizinių pojūčių išgyvenimai, tai stiprios meditacijos, kurias sunku fiziškai, emociškai ir psichiškai atlaikyti. Ir jei nebūtų šalia palaikančio žmogaus, nežinia ar užtektų drąsos ir jėgų būti nuolatiniame virsmo procese. Todėl džiaugiuosi, kad subtilieji mokytojai labai pagreitino vyro virsmą, suteikė jam galimybę patirti ir suvokti tai, prie ko prisiliečiu ir aš.

Mums, kaip šeimai, susitelkus į saviugdos procesus, į neregimo pasaulio pažinimą, teko susikurti bazę, kurioje galėtume vesti mokymus. Tai mūsų aplinka per kelis metus labai pasikeitė. Susiremontavome senus tėvų statytus namus, susitvarkėme aplinką, pasistatėme salę užsiėmimams. Ir per tuos remonto ir statybos darbus patyrėme kaip veikia gausos dėsnis, kaip darbų sėkmė priklauso nuo vidinės harmonijos. Išmokome suvaldyti norą vadovauti darbams, išskleidėme visišką pasitikėjimą statybininkais ir aplinka.

Kaimynai stebėdavosi, kodėl nesaugom statybinių medžiagų, o mes atsakydavome, kad nėra kam jų imti ir niekas prie jų neprisilietė. Remonto darbai dar labiau mus kaip šeimą sujungė, nes kad ir kaip sudėtinga kai kada būdavo ir atrodo projektai viršija galimybes, bet tikėjimas, kad taip reikia ir darymas, parodė kaip gražiai visatos dėsniai veikia. Kai suvoki savo gyvenimo tikslingumą, visata visados padės. Gal ji pasirūpins, kad turėtum daugiau darbo ir daugiau uždarbio, bet pasirūpins, kad jo būtų. Pasirūpins, kad nebūtų nuostolių, pasirūpins tuo, kas  nuo žmogaus tarsi nebepriklauso. Tie žemiški statybiniai darbai ypatingai atskleidė kaip nuo minčių ir vidinės būsenos priklauso sėkmė ir rezultatas.

Taip gaunamos žinios iš subtilaus pasaulio nuolat buvo patikrinamos per žemišką veiklą ir tada matai, kaip viskas apsijungia. Nėra atskirties tarp dvasingumo ir žemiško gyvenimo. Visa kas persipina ir supranti, kad dvasingumas nėra kažkas atskiro nuo gyvenimo. Tai gyvenimas, tik siekiant sąmonėjimo ir suvokiant visatos dėsnius, tas gyvenimas tampa kokybiškesnis visomis prasmėmis.

Kaip suprantame, kiekvieną projektą ir net savo asmeninį gyvenimą kuriate kartu subtiliu pasauliu. Sakykite ar bendravimas, bendra kūryba, žinių priėmimas skiriasi? Ar yra koks pokytis ir šioje srityje?

Taip, žinių priėmimas skiriasi. Pradžioje užsirašydavo laiškai. Jie tarpusavyje nesusiję, tai jie užsirašydavo nepriklausomai nuo mano pastangų. Pajausdavau impulsą, atsisėsdavau ir užrašydavau. Rašant  „7 sąmonės augimo ciklus” jau tekdavo sekti mintį. Jausdavau, kaip įveda į tam tikrus vidinius išgyvenimus. Užrašomas tiesas tarsi išgyvendavau savo viduje. Fiziškai tai jau būdavo sunkiau rašyti, bet supratau, kad jau keičiasi mano vidinė struktūra. Nes, atrodydavo, kad kaulai lūžta, traška, nuo vidinių sūkurių.

Įkūrus prigimtinės Tiesos Pažinimo mokyklą, atsirado betarpiškas bendravimas su subtiliuoju pasauliu. Tai reiškia, kad nuolat pasijungdavo kalbėjimas ir visą informaciją įkalbėdavau. Dabar informacija gaunama mąstymo metu.

Mąstymas – tai meditacinė būsena į kurią susitelkus sieki įeiti į aukštesnio dažnio minčių lauką ir apmąstyti, suvokti kas ir kaip vyksta. Viskas suvokiama per vidinį pojūtį, per išgryninimą, kad tai tiesa (būna visiškas tvirtumas kai suvoki tiesą). Tarsi pats pereitum į naujas erdves ir ten save patirtum. Ne kas nors apie tai tau kalba, o pats patiri, pats suvoki. Mąstom kartu su vyru, pasistengiame kartu įeiti į tas pačias erdves, kad galėtume papildyti vienas kitą, padiskutuoti ir būti bendruose procesuose. Turime patogius fotelius, nes toje būsenoje dažnai svaigsta galva, atjunginėja, tad reikia būti saugioje pozicijoje. Jeigu neregimieji mokytojai mato, kad jau kažkur ne ten nukrypstame, tada jau patys perduoda tikslinę informaciją, dažniausiai įkalbu, tik retais atvejais užsirašau.

Grįžtant prie dabartinio jūsų projekto „Būties kūryba“, kaip atėjo ši idėja? Ir kaip apibudintumėte šį projektą? Ko žmogus atėjęs pas jus į mokymą gali tikėtis?

Kai su kolega turėjome Prigimtinės Tiesos Pažinimo mokyklą, po metų nuo jos atsidarymo, man mano neregimieji mokytojai paklausė, ar esu pasiruošusi viena turėti mokyklą. Tada atsakiau, kad tikrai ne. Jei dviem negalima, tai viską uždarome ir tiek. Praėjus dar geram pusmečiui, neregimieji mokytojai jau manęs nebeklausė ar esu pasiruošusi viena turėti savo projektą. Jie ryto meditacijoje aiškiai išsakė, kad projektas baigiasi. O per kitą viešą meditaciją buvo pasakytas pavadinimas „Būties kūryba“. Man pasirodė per drąsu pavadinti projektą „Būties kūryba“.

Aš suvokiau, kad žmogus gali valdyti savo gyvenimą, jį kurti, bet prisidėti prie Būties kūrybos, man atrodė truputį nerealu. Iš karto parinko komandą. Aš net neturėjau galimybės su jais padiskutuoti ir pateikti savo pasiūlymus kas galėtų būti komandoje, bet kaip sakoma, iš aukščiau žiūrint geriau matosi, komanda buvo surinkta.

Taip į mano gyvenimą kaip kolegė, atėjo Lolita, prie projekto prisidėjo mano vyras Virginijus. Labai suprantu, kodėl tie žmonės buvo parinkti į komandą, nes parsidėję procesai su manimi, dažnai prieštarauja mano norams ir tik tie žmonės, turėdami tam tikrą savo griežtumą, padeda man keistis. Priimti save pakitusią nėra taip paprasta, bet labai įdomu.

„Būties kūryba“ – tai ne mokykla, tai ne žinios ar įdomus laiko praleidimas su bendraminčiais. Tai gyvenimo projektas, kur kiekvieną žinią turi įlieti į savo kasdienybę, kur kiekvienu naujai atsiveriančiu dėsniu turi patikėti ir gyventi su juo. Kur nuolat turi save stebėti, save keisti. Visos galimybės skleidžiasi, kai suaktyvini savo aukštesnę sąmonę, vadinasi, nuolat reikia stebėti savo vidinius pokyčius ir turėti drąsos pagal juos gyventi. Mokymo metu, pirmose pakopose, daugiau vyksta energinės struktūros pakeitimai. Perduodame žinias, kodėl reikalingi pokyčiai, ką jie duoda, ko galima tikėtis, tie procesai vyksta pamokų metu. Praktikos susitikimuose jau stebime žmogaus asmeninį pokytį priimant save. Ko galima tikėtis iš šių mokymų – visiškai pakeisti požiūrį į savo gyvenimą ir tapti galinčiu kurti savo realybę žmogumi.

Ir jeigu Violeta, šiandiena jūsų paklausčiau, kaip įsivaizduojate šį projektą po metų ar keletą metų, jei leistumėte sau padaryti prielaidą, kokie galėtų būti mokymo tolimesni etapai, kryptys, sferos? 

Šiomis dienomis aiškiai mačiau, kaip mano Didžioji sąmonė sugriauna senąjį mokymo stilių. Metai dar nepraėjo, o modelis jau griaunamas ☺ Bet tai tik parodo, kad einama teisinga linkme ir pokyčiai vyksta. Vadinasi ir mokymo kryptys keisis. Vidus paragino daryti tiesioginę transliaciją, kurias laikas nuo laiko darau, tai nieko naujo. Bet nesitikėjau per ją pasakyti, kad pirminius mokymus darysiu viešai. Vėl naujas iššūkis man, nes suvokiu, kad tiesas teks perduoti dar kitu būdu. Ne tik kad viešai, bet kitaip ir energetiškai.

Nuspėti ateities neįmanoma, bet gairės kas kartą vis labiau ryškėja. Matosi, kad trečioje pakopoje jau atsižvelgsime, kokius srautus žmogus yra pajėgus priimti ir pagal juos modeliuosis pasirinkimai ar žmogus galės būti mokytoju, ar gyduoliu, ar dirbančiu su energijų ir dėsnių įvaldymu savo kasdieniuose darbuose. Nes realybė kuriama įvaldant minties galią, gebant sutelkti energijas ir žinant į ką reikia vesti. Tai labai sudėtingi procesai, bet be galo stiprūs ir tik jų dėka bus galima keisti gyvenimo principus, gyvenimo realybę. Tik vidinių galių įvaldymas leis prisidėti prie Būties kūrybos.

Ir koks būtų jūsų palinkėjimas ar patarimas žmonėms, kurie svarsto galimybę dalyvauti projekte, bet jaučiasi dar nepasiruošę ir dvejojantys, manantys, jog nesugebės suvokti, iš pirmo žvilgsnio gilių ir stiprių Tiesų?

Kiekvienas žmogus yra sąmonė. Vadinasi jame jau užprogramuotos galimybės save išskleisti ir suvokti vis gilesnes tiesas. Daug senų tiesų tenka atsisakyti, tai jeigu žmogus mano, kad yra nepasiruošęs mokymams, tai sakau, kad tu esi geriausiai pasiruošęs, nes esi atviras priimti naujas tiesas. Kitokio savęs suvokimas prasideda nuo nulio. Vadinasi, visi norintys sukurti save pažangesnį, kūrybingesnį, sėkmingesnį ir kviečiu į mokymus. Jei ne viskas iš karto tampa aišku, tai per laiką tai įsitvirtins jumyse, svarbu leisti vykti pokyčiams sąmonės struktūrose ir prie jų prisiderinti.

Virginijau, esate projekto „Būties kūryba“ komandos dalis, vienas iš mokytojų, dirbate su dalyviais ir mokymo metu ir papildomai individualiai, sakykite, kaip jūs matote šį projektą? Ar jūs lengvai priėmėte šią idėją, nes užduotis tikrai nėra lengva?

Sveiki šis projektas yra labai įdomus ir nenuspėjamas. Čia ne tik pamokos ar individualūs užsiėmimai, bet ir darbas su savimi. Reikia būti visada pasiruošus priimti pokytį, naują informaciją, kuri laužo tavo įsitikinimus, nuostatas ir jas reikia keisti savo gyvenime. „Būties kūrybos“ projektas keičia ne tik žmonijos gyvenimą, bet ir visos visatos raidą. Per projektą yra pateikiamos žinios, kurias yra numatę perduoti Absoliutas ir Kūrėjas.

      Iki šio projekto pradžios buvo keletas mėnesių susitelkimo, bendravimo su aukštesnėmis sąmonėmis ir Kūrėju tai laiko buvo susipažinti iš arčiau ko iš mūsų norima šiame projekte. Abejonių nebuvo ar dalyvauti jame.

Kaip šis projektas įtakojo jūsų asmeninį gyvenimą, požiūrį į jį, ar įnešė pokyčio ir į jūsų darbus ar veiklas?

Prieš tai buvau „Prigimtinė Tiesos pažinimo“ mokinys man teko susipažinti su energijomis, su subtiliuoju pasauliu, bet šis projektas įnešė labai daug korektyvų į mano gyvenimą. Teko daug ko atsisakyti, daug ką keisti ne tik mąstyme bet ir savo gyvensenoje. Atsirado samprata, kad nieko nėra pastovaus mūsų gyvenime, viskas kinta. Nereikia nei prie nieko neprisirišti, nes tada sunkiau atsisveikinti, paleisti, o tai nėra lengva, bet visada yra įdomūs nauji pajautimai, suvokimai apie pokytį.

Ką pasakytumėte būsimam dalyviui, kuris svarsto galimybę dalyvauti mokyme?

Sakyčiau ateik, pajusk kaip tu pats gali kurti savo gyvenimą. Ne laikykis seno supratimo apie tai, kad tu nieko negali pakeisti. Reikia tik noro ir pastangų ir tu gali pakeisti savo gyvenimą.

Lolita, jūs taip pat, esate „Būties kūrybos“ viena iš mokytojų, savo asmeninėje veikloje užsiimanti mentoryste, prieš tai buvote „Prigimtinės Tiesos pažinimo“ mokinė, kaip jums kilo idėja prisijungti prie Violetos projekto „Būties kūryba“?

Įpusėjus trečiai pakopai „Prigimtinės Tiesos pažinimo“ mokykloje pajutau, kad erdvėje pradėjo kažkas kurtis. Nebuvo jokio aiškumo, tik žinojau, jog man tai nauja. Jau buvau pradėjus vesti meditacinius/transformacinius ciklus grupėms, dirbau su žmonėmis individualiai. Visa veikla jau buvo susijusi su energijomis ir subtilaus pasaulio vedimu.

Po šių pajautimų prasidėjo stiprūs pokyčiai, pasibaigė mokykla ir kaip juokiuosi šiandieną – prasidėjo gyvenimas, kai visas įgytas mokykloje žinias teko parodyti savo sprendimais ir veiksmais.

Kartu su vyru išėjome iš samdomų darbų, pakeitėme gyvenamąją vietą, darėme tai ką jautė mūsų vidus, net ir pačius keisčiausius sprendimus.

Vienas jų, vykti į Vilnių į knygų mugę palaikyti Violetos kartu su šeima ir vos pora mėnesių turinčia mažyle. Dabar žinau, kad tai buvo vienas iš svarbiausių mūsų sprendimų parodančių, jog tikime ir pasitikime subtiliu pasauliu.

Žinoma, sekė eilė ir kitų svarbių sprendimų, bet sunkiausias buvo – priimti mintį, jog aš turiu prisijungti prie Violetos projekto. Sunku ne todėl, kad nenorėjau prisijungti, bet todėl, jog man tai perdavė Kūrėjas, per vidinį žinojimą. Kaip patikėti ta mintimi, kai tuo tarpu Violeta jau planuoja mokymą ir kuria planus kaip tai vyks. Bet atėjus akimirkai suvokiau arba privalau apie tai pasakyti arba pati turiu atsisakyti tos idėjos ir atsitraukti. Taip ir esu, ten kur esu.

Kaip jūs suvokiate „Būties kūrybos“ projekto esmę? Su kokiais iššūkiais tenka susidurti šiame projekte?

Išduokite paslaptį (juokiasi), tai kas vyksta Būties kūrybos namuose, Varkaliuose?

„Būties kūryba“ man yra gyvenimo kūryba, kai esu ne tik dalyvis ar veikėjas savo gyvenime, bet galiu būti ir savo gyvenimo režisieriumi, kuriant tikslingiausią scenarijų sau.

Esu džiaugsme, nes šiame projekte dalyvauju daugiaplaniškai. Čia esu mokinė, nes nuolat klausausi pamokų ir stengiuosi įsisavinti žinias bei jas pritaikyti savo gyvenime. Žinias pritaikius savo gyvenime, savo įžvalgomis ir pastebėjimais bei naujais suvokimais dalinuosi vedamų pamokų ir susitikimų metu, taip esu ir mokytoja.

Kaip ir pats projektas „Būties kūryba“ nusako daugiaplaniškumą ir gebėjimą veikti visose gyvenimo srityse, taip ir mūsų šeimos gyvenimas yra neatsiejama. Labai džiaugiuosi, jog šiame projekte esame visa šeima, prie praktikų ir pamokų prisideda ir mano vyras.

Su tam tikrais iššūkiais susiduriame kasdieną, nes kiekvieną akimirką tenka priimti save pakitusį, kaskart keisti sprendimus, elgseną, savo asmenines savybes, tenka ugdytis tokias savybes kaip tvirtumą, stabilumą, vidinę ramybę ir išlaikyti savo gyvenseną Naujos realybės fokuse.

Mano požiūriu, projekto pagreitis didžiulis, kartais sunku darosi papasakoti dalyviams, koks greitis ir kokios transformacijos vyksta jų struktūrose, o visa tai nugula ir į žmonių kasdienybę. Tenka ieškoti greitų ir tikslinių sprendimų, kaip padėti žmogui prisitaikyti prie procesų, todėl ir yra numatyti gyvi seminarai Būties kūrybos namuose, tam kad visa tai įtvirtinti per žmogaus vidinį žinojimą, priėmimą ir patyrimą.

Būties kūrybos namuose vyksta kūryba. Savęs, savo suvokimo, patyrimo, kūrimas tikėjimo ir pasitikėjimo per patirtį čia ir dabar akimirkoje. Manyčiau pagrindinis gyvų seminarų tikslas, jog kiekvienas dalyvis išvykęs iš Būties kūrybos namų, išvyktų pakitęs.

Ką jūs nuo savęs pasakytumėte žmogui, kuris šiuo metu yra ieškantis ir nerandantis savo Tikrojo kelio?

„Būties kūryba“ ar tai Tikrasis žmogaus kelias, negalėčiau pasakyti, tai pasakyti galėtų pats žmogus, o galbūt tokio net nėra?

Man tikrasis kelias asocijuojasi su tikslingumu, augimu ir pažanga.

Jeigu žmogus yra ieškantis, vadinasi ras. Tik ieškoti rekomenduočiau lengvai ir paprastai.

Šiame etape Violeta veda tikslines paskaitas Būties transformacijos puslapyje, jei atliepia – prisijunk, jei tai ne tavo – stebėk kas yra šalia tavęs. Tik iš patirties galiu pasakyti, jeigu ieškai daug ir vienu metu, bus sunku užčiuopti esmę, energiją ir tikslinius srautus. Todėl jei jau jungiesi į mokymą ar projektą, būk jame iki tol kol apsispręsi ar tęsti ar atsitraukti ir dalyvauk tik vienų srautų mokyme.

Jeigu kyla klausimų ar domina projektas susisiekite su „Būties kūrybos“ komanda el. paštu butieskuryba@gmail.com

Violetos Petraitienės paskaitos vedamos Facebook puslapyje – Būties transformacija, https://www.facebook.com/visatospazinimolink

Jei jums patinka mūsų straipsniai, prašau paremkite mus. Ačiū!